tisdag 27 september 2011

Litet problem med Kröber

Kröber/Pitsch varvräknaren har nu kommit, jag förstår att det är väldigt enkelt att koppla den. Det finns 4 "terminaler" på mätaren: 1, 2, 3 och 4. 3 är tom, från 1 går en svart kabel som jag tror ska till tändspolens minus sida (alltså från brytaren) från 2 går en röd kabel som jag tror är till belysningen, från 4 går en svart kort kabel till fästbygeln som alltså är jord. Innan jag kopplar vill jag vara 100% säker så jag inte bränner sönder dyrgripen. Finns det någon som vet??

Kanske ska berätta att jag har ett elektroniskt tändsystem från Classic Suzuki Parts NL, hoppas det inte är något hinder för kopplingen av Kröbern, C31 är modellen alltså för en motor som tänder 1 gång/rotation.

Eftersom det tydligen inte går att kommentera (vet inte om inställningarna till bloggen är rätt) så får ni gärna skicka mejl till mats.o.larsson@comhem.se om ni har synpunkter.

Kröber / Pitsch rev counter is now, I understand that it is very easy to connect it. There are four "terminals" on the meter: 1, 2, 3 and 4. 3 is empty, from 1 a black wire which I think going to the ignition coil negative side,  from 2 goes a red wire which I believe is the lighting, from 4 goes a short black cable to the retainer which I think is ground. Before I connect, I would be 100% sure so I did right, not to burn down treasures. Does anyone know?

Maybe you should tell that I have an electronic ignition system from Classic Suzuki Parts NL, hope there is no impediment to the coupling of Kröbern, C31 is the model then for an engine that ignitesshift / rotation.

Since it apparently is not going to comment (do not know if the settings for the blog is right) so you are welcome to send email to mats.o.larsson @ comhem.se if you have any comments.